Img-title

Zemní práce patří spolu s demolicemi staveb mezi naše hlavní činnosti. Provádíme kompletní zemní a výkopové práce nejen malého, ale především velkého rozsahu. Naší specializací jsou objemné stavební jámy a hrubé terénní úpravy v objemech desítek tisíc m3. Spolupracujeme s předními společnostmi v oboru speciálního zakládání staveb po celé ČR. K přesunům nebo odvozům výkopové zeminy na skládku využíváme vlastní autodopravu čítající 28 sklápěcích vozidel od 8×4 po tahače 4×4 se sklápěcími návěsy.

Zemní práce většího rozsahu

 • Velké stavební jámy
 • Těžba v horninách tvrdosti 1-7
 • Terénní úpravy, HTÚ a hutnění
 • Rekultivace a skrývky ornice
 • Velkoobjemové přesuny zeminy
 • Likvidace ekologických zátěží

Zemní a výkopové práce menšího rozsahu

 • Výkopy přípojek veškerých inženýrských sítí
 • Výkopy základových pasů
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Hloubení základů pro oplocení
 • Hloubení rýh pro drenáže
 • Úpravy a modelace terénu

Zemní a výkopové práce provádíme vlastní mechanizací. Jde o stavební jámy velikosti až desítek tisíc m3 s kapacitou odvozů až 1100 m3 denně. Nejen zemní práce velkého rozsahu, ale i kanalizační, vodovodní, plynové a elektrické přípojky včetně zajištění pažení a následného hutnění. Dále provádíme výkopy jímek, bazénů nebo terénní úpravy zahrad, hřišť, sejmutí a rozprostření ornice. Zajistíme také odvoz a likvidaci přebytečného výkopku či dodání písku, štěrku, recyklátu nebo zásypové zeminy, ornice či substrátu. Oslovte nás pro nezávaznou cenovou nabídku zdarma.

Technika a ceny

Minirypadlo Caterpillar 303.5D CR

Minirypadlo Caterpillar 303.5E se hodí zejména na hloubení základů rodinných domů, základy plotů, bazénů, zahrnování výkopů, rozprostření materiálů, nakládky menších objemů, ne příliš rozsáhlé teréní úpravy, svahování, výkopy pro pokládku kabelů také bourání hydraulickým kladivem, rozrušování a vrtání. Malé rozměry a zároveň dostatečný výkon znamenají vysokou produktivitu i ve stísněných podmínkách – např. výkopy podél zdí. Paušální doprava po Praze tam i zpět celkem 2.990,- Kč .
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
3.600 kg 1.000 kg 0,05 – 0,2 m3 3,2/5,4 m 850,- Kč/hod. 35,-Kč/km

Minirypadlo Caterpillar 305.5E CR

Minirypadlo se všestranným využitím při provádění zemních prací všeho druhu – hloubení jam, odstraňování povrchů, skrývku, rozprostření, nakládání, zásypy, terénní úpravy. Paušální doprava po Praze tam i zpět celkem 2.990,- Kč.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
5.415 kg 1.380 kg 0,06 – 0,3 m3 3,9/6,2 m 950,- Kč/hod. 35,-Kč/km

Kolový nakladač Caterpillar 908M

Kolový nakladač se díky svým kompaktním rozměrům využívá především k přesunům veškerého stavebního materiálu na stavbách. Manipulovat s materiálem může jak lopatou o objemu 1.1 m3, ale také i paletizačními vidlemi s materiálem nejen na paletách. Používá se k vyskladnění stavebního materiálu z nákladních vozidel a k rozvozu po celé stavbě. Dále slouží k přesunům sypkých materiálů jako je štěrk, písek, zemina a suť. Díky hmotnosti 6.5 t lze nakladač převážet i na hákovém nosiči kontejnerů. Následně jím jakýkoliv materiál na kontejner naložit a opět ho odvézt ze stavby stejným vozidlem.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
6.500 kg 2.000 kg 1,1 m3 3,4 m 890,-/hod. 49,-/km

Kolový nakladač Caterpillar 950M

Kolový nakladač střední velikosti k přesunům a nakládce zeminy při provádění zemních prací. Díky lopatě o objemu 3,6 m3 se využívá k přesunům výkopové zeminy ze stavební jámy na mezideponii a stejně tak pro nakládku vozidel. U zemních prací se využívá také pro zpětné zásypy z mezideponie a to i na vzdálenost několika set metrů od výkopu.
Hmotnost Nosnost Objem lopaty Dosah Cena Doprava
19.200 kg 8.000 kg 3,6 m3 3,3 m 1.890,- Kč/hod. 79,-/km

Kolový nakladač Liebherr 576 xpower

Kolový nakladač těžké řady slouží k velkoobjemovým přesunům a nakládce zeminy při provádění zemních prací. Díky lopatě o objemu 4,8 m3 se využívá k přesunům výkopové zeminy ze stavební jámy na mezideponii a stejně tak pro nakládku vozidel. U zemních prací se využívá také pro zpětné zásypy z mezideponie a to i na vzdálenost několika set metrů od výkopu.
Hmotnost Nosnost Objem lopaty Dosah Cena Doprava
29.000 kg 9.800 kg 4,8 m3 4,6 m 2.190,- Kč/hod. 79,- Kč/km

Kolové rypadlo Caterpillar M318D

Kolové rypadlo Caterpillar M318D se řadí mezi nejtěžší stroje a stroje s největším dosahem tohoto typu, které se mohou pohybovat po komunikacích po vlastní ose. Využití pro rozsáhlé zemní práce, svahování a hloubení u větších a velkých staveb. S přídavnými zařízeními jako hydraulické kladivo v případě potřeby narušení skalního podloží či základových pásů, dále např. manipulace s materiálem pomocí popruhů nebo drapáku.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
19.800 kg 4.000 kg 0,3 – 1,3 m3 9,8 m 1.290,- Kč/hod. 49,- Kč/km

Kolové rypadlo Caterpillar M322D

Caterpillar M322D je kolové rypadlo těch největších rozměrů, které v sobě kombinuje výkonnost a efektivitu velkého stroje a zároveň se může pohybovat samostatně po pozemních komunikacích. Rypadlo je vhodné pro všechny druhy zemních prací, terénní úpravy, nakládku, manipulaci s materiálem. Možnost osazení mnoha typy nástrojů jako podkopové lžíce, svahové lžíce, rozrývač, hydraulické kladivo, drapák.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
22.000 kg 5.000 kg 0,44 – 1,57 m3 10,5 m 1.450,- Kč/hod. 49,- Kč/km

Pásové rypadlo Caterpillar 323D LN

Rypadlo střední řady s lopatou o objemu až 1.7 m3 a příslušenstvím jako je hydraulické kladivo, svahovací lžíce a rozrývací trn je vhodné pro veškeré zemní a výkopové práce. Jde o univerzální stroj vhodný k výkopům základových pasů, stavebních jam, na svahování či pro hrubé terenní úpravy. Využívá se taktéž k efektivnímu nakládání vozidel všech velikosti.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
22.500 kg 7.000 kg 0,46 - 1,76 m3 9,8 m 1.490,- Kč 55,- Kč/km

Pásové rypadlo Caterpillar 329D LN

Pásové rypadlo Caterpillar 329D je určené pro rozsáhlé zemní práce, objemné hloubení, výkopy a přesuny zeminy, velké terénní úpravy. Stroj může být osazen celou řadou zařízení jako hydraulické kladivo, drapák a další.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
29.000 kg 10.000 kg 0,3 – 2,4 m3 10 m 1.790,- Kč/hod. 55,- Kč/km

Pásové rypadlo Liebherr R 950 SME

Rypadlo těžké řady s lopatou o objemu 2.8 m3 se využívá k zemním pracím a hloubení i v těch nejtvrdších horninách. Jeho disciplína je těžba a přesun materiálu, hrubé terenní úpravy a deponování v místě stavby. Dále je vhodné k efektivním přesunům výkopku a velkoobjemové nakládce sklápěcích vozidel. Jeho zesílená konstrukce a těžší závaží umožnuje manipulaci s materiálem i o té nejvyšší objemové hmotnosti. Pro využítí ve městech a v hustě obydlených oblastech stroj splňuje nejpřísnější emisní limity.
Hmotnost Nosnost Objem lžíce Dosah Cena Doprava
44.500 kg 15.000 kg 2,8 m3 10,5 m 2.090,- Kč/hod. 79,- Kč/km

6 x Mercedes-Benz Atego nosič kontejnerů 7 t

Hmotnost Nosnost Objem Sazba
12.000 kg 7.000 kg max. 9 m3 890,- Kč/hod. nebo 37,- Kč/km dle trasy
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.

Mercedes-Benz Atego nosič kontejnerů 5 t

Hmotnost Nosnost Objem Sazba
9.000 kg 5.000 kg max. 9 m3 890,- Kč/hod. nebo 37,- Kč/km dle trasy
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.

Iveco EuroCargo nosič kontejnerů 10 t s hydraulickou rukou

Hmotnost Nosnost Objem Sazba Hydr. ruka
18.000 kg 10.000 kg 6 - 15 m3 990,- Kč/hod. nebo 41,- Kč/km dle trasy 600,- Kč/hod.
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.

6 x Mercedes-Benz třístranný sklápěč 8×4 a 8×6

Hmotnost Nosnost Objem Sazba
32.000 kg 18.800 kg 14 m3 1.090,- Kč/hod. nebo 54,- Kč/km dle trasy
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.

Třístranné sklápěče 8×4, 8×6 s přívěsem v soupravě

Hmotnost Nosnost Objem Sazba
48.000 kg 29.000 kg 24 m3 1.350,- Kč/hod. nebo 64,- Kč/km dle trasy
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.

13 x tahače Tatra 4×4 a Mercedes 4×4 se sklápěcími návěsy

Hmotnost Nosnost Objem Sazba
45.000 kg 30.000 kg 27 m3 1.350,- Kč/hod. nebo 64,- Kč/km dle trasy
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.

7 x tahače Mercedes-Benz a Volvo 4×2 se sklápěcími návěsy

Hmotnost Nosnost Objem Sazba
45.000 kg 30.000 kg 26 m3 1.350,- Kč/hod. nebo 64,- Kč/km dle trasy
Je účtována vždy pouze jedna sazba dle charakteru trasy (do 20 km hodinově/nad 20 km dle ujetých kilometrů) - vždy individuální nacenění.
Orientační ceny bez DPH!

Kontaktujte nás

Neváhejte se na nás obrátit pro zjištění jakýkoliv informací.