• +420 777 193 775
  • Non-stop dispečink

Demoliční práce

Demolice v rozsahu od celodřevěných staveb po železobetonové objekty složitější konstrukce včetně následné likvidace a recyklace stavebního odpadu a úpravy staveniště pro další realizaci.

Zemní práce

Zemní práce jakéhokoliv druhu od úpravy terénu přes výkopy základů až po rozsáhlé terénní úpravy, hutnění, rekultivace, zpevňování podloží, hloubení, skrývky ornice a další.

Skládka a recyklace

Uložení a recyklace suti, betonu, zeminy, živice a jiných materiálů vč. dopravy, prodej recyklátů.

Autodoprava

Nákladní autodoprava, sklápěče a sklápěcí návěsy, přeprava zeminy, suti, písku, štěrku, recyklátů, jednorázová i pravidelná přeprava materiálu i zásilek vč. skladování, překládky a distribuce.

Kontejnery, sklápěče – odvoz odpadu

Likvidace a odvoz stavebního a směsného odpadu, vyklízení bytů, nebytových prostor, celých objektů, sklepů, půd, přistavení kontejneru, odvoz velkých břemen.

Písky, štěrky, recykláty

Prodej kameniva, štěrku, písku, zeminy, recyklátů včetně zajištění dopravy.

O společnosti A1 demolice

Zaměřením naší společnosti je poskytování služeb v rámci celé České republiky v oblasti demoličních prací, zemních prací, autodopravy a likvidace odpadu. Vše provádíme s důrazem na bezpečnost, efektivitu a šetrnost k okolí pro maximální spokojenost zákazníků a s použitím moderních strojů udržovaných v perfektním stavu.

Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou nabídku zdarma!