Img-title

Demolice a bourací práce

Demolice od rodinných a činžovních domů po celé areály v rámci ČR. Stavby zděné, železobetonové, ocelové i dřevěné. Strojní a ruční demolice. Odvoz a likvidace odpadů včetně přípravy staveniště.

Zemní práce

Zemní a výkopové práce, velké stavební jámy, rozsáhlé terénní úpravy, hutnění a zpevnění podloží, skrývky ornice, rekultivace, ale i výkopy pro přípojky, základové pasy nebo komunikace.

Skládka a recyklace

Příjem stavebních odpadů na našich deponiích. Uložení a recyklace suti, betonu, zeminy nebo živice a dřeva. Mobilní drtící i třídící zařízení. Zajištění autodopravy včetně nakládky a skládkovného.

Odvoz odpadů sklápěči a kontejnery

Odvoz i likvidace stavební suti, zeminy, dřeva, bioodpadu a směsného odpadu. BigBagy o objemu 1 m3, kontejnerová vozidla od 3 do 40 m3 a sklápěcí vozidla od 14 do 29 m3. Přistavení v Praze a středních Čechách.

Vozidla s hydraulickou rukou

Nakládka, vykládka a převoz nejen stavebních materiálů. Dodávka sypkých materiálů jako štěrky, písky, recykláty či odvoz odpadu v BigBagách. Realizace po celé ČR.

Písky, štěrky, recykláty

Prodej písku, štěrku a recyklátů běžných frakcí i včetně vlastní autodopravy. Množství od jedné po tisíce tun. Pravidelné zásobování staveb, betonáren a deponií vytěžovanou autodopravou.

O společnosti A1demolice.cz

Naší specializací jsou demolice veškerých staveb, zemní a výkopové práce velkého i malého rozsahu po celé ČR. Dále nabízíme stavební autodopravu sklápěcími vozidly a likvidaci odpadů včetně odvozu a uložení na skládce. Používáme vlastní mechanizací jako jsou rypadla od 2 do 60 tun nebo nakladače od 3 do 29 tun. Disponujeme vlastní flotilou 36 sklápěcích vozidel konfigurace od 4×2 po 8×8 nebo tahači 4×4 a 6×4 se sklápěcími návěsy až 29 m3 a podvalníky pro nadrozměrnou těžkou přepravu strojů a břemen do hmotnosti 50 tun. Působíme v rámci nejen Středočeského kraje, ale i celé ČR.

Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou nabídku zdarma!