• +420 777 193 775
  • Non-stop dispečink

Demolice a bourací práce

Demolice od rodinných a činžovních domů po celé areály v rámci ČR. Stavby zděné, železobetonové, ocelové i dřevěné. Strojní a ruční demolice. Odvoz a likvidace odpadů včetně přípravy staveniště.

Zemní práce

Zemní a výkopové práce, velké stavební jámy, rozsáhlé terénní úpravy, hutnění a zpevnění podloží, skrývky ornice, rekultivace, ale i výkopy pro přípojky, základové pasy nebo komunikace.

Skládka a recyklace

Příjem stavebních odpadů na našich deponiích. Uložení a recyklace suti, betonu, zeminy nebo živice a dřeva. Mobilní drtící i třídící zařízení. Zajištění autodopravy včetně nakládky a skládkovného.

Stavební autodoprava

Vozidla od 4x2 po 8x8 a tahače 4x4 nebo 6x4 se sklápěcí návěsy až 29 m3. Přeprava zeminy, suti, písku, štěrku a recyklátu. Jednorázová i pravidelná přeprava z kamenolomů, pískoven nebo staveb.

Odvoz odpadů sklápěči a kontejnery

Odvoz i likvidace stavební suti, zeminy, dřeva, bioodpadu a směsného odpadu. Kontejnerová vozidla od 3 do 15 m3 a sklápěcí vozidla od 14 do 29 m3. Přistavení v Praze a středních Čechách.

Písky, štěrky, recykláty

Prodej písku, štěrku a recyklátů běžných frakcí i včetně vlastní autodopravy. Množství od jedné po tisíce tun. Pravidelné zásobování staveb, betonáren a deponií vytěžovanou autodopravou.

O společnosti A1demolice.cz

Naší specializací jsou demolice veškerých staveb, zemní a výkopové práce velkého i menšího rozsahu. Dále stavební autodoprava sklápěcími vozidly a likvidace odpadů včetně odvozu a uložení. Vše provádíme s důrazem na bezpečnost, efektivitu a ekologii. Používáme vlastní mechanizací jako jsou rypadla od 2 do 60 tun a nakladače od 3 do 26 tun. Disponujeme vlastní flotilou 36 sklápěcích vozidel konfigurace od 4×2 po 8×8 nebo tahači 4×4 a 6×4 se sklápěcími návěsy až 29 m3.

Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou nabídku zdarma!